Hildegard Bin­ge­ni­läi­nen

Hildegard Bingeniläisen (1098-1179) saama sanoma kiinnostaa nykyihmisiäkin koska se opettaa koko maailmaa yhteiseen hengelliseen perustaan ja harmoniaan.

Lue lisää

Tuotteet ja kirjat

Seuran puodista löydät tässä vaiheessa Hildegard-kirjoja. HvB tunnetuimpia terveystuotteita on tulossa puotiin.

Tutustu puotiin

 

Hil­de­gar­din reseptit

Hildegardin terveysneuvoja sielulle, keholle ja aisteille sekä herkullisia ruokaohjeita.

Tutustu resepteihin

 

Ajan­koh­tais­ta ja ta­pah­tu­mat

Hildegardseuran kuulumisia ja tulevia tapahtumia

Lue lisää


Pyhän Hil­de­gar­din seura ry

Pyhän Hildegardin seura ry on perustettu vuonna 1995 Oulussa. Seura on yleishyödyllinen yhteisö jonka tehtävänä on edistää Saksassa vv. 1098 – 1179 eläneen Hildegard Bingeniläinen Hildegard Bingeniläisen (1098-1179) saama sanoma kiinnostaa nykyihmisiäkin koska se opettaa koko maailmaa yhteiseen hengelliseen perustaan ja harmoniaan.


Hildegard von Bingenin laajan elämäntyön tuntemusta. Käsin kirjoitetut, Vatikaaniin Hildegardin kuoltua lähetetyt muistiinpanot ovat sisältäneet mm. terveysohjeita, joiden vaikuttavuuden nykytiede pystyy tunnistamaan. Hänen uskonsa ja teologinen oppinsa on lähellä ihmisen arkea ja ponnisteluja. Hänen psykoterapiansa korostaa, että ihminen toimii elämänarvojensa ja elämän mielekkyyden ohjaamana. Moderni psykoterapia on päätynyt samaan kliinisten tutkimustensa myötä.


”Rheinin näkijänä” tunnetun abbedissan sanoma vetoaa aikamme ihmisiin korostaessaan, että ihminen on Opus Dei, Jumalan teko. Ihmiselämällä on arvo ja olemme vastuussa omasta elämästämme sekä luomakunnasta.

Jäseneksi liit­ty­mi­nen

Vuotuinen jäsenmaksu on 25 € Maksu suoritetaan Pyhän Hildegardin seura ry tilille OP pankki Oulu FI79 5741 3620 7857 71. Muista merkitä maksajan tiedot varmistaaksesi jäsenlehden saamisen. Voit lähettää tietosi myös sähköpostitse yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keel­la, näin nopeutat kirjan lähettämistä.


Seuran toimintaa

Seura on järjestänyt seminaareja ja tapahtumia terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä mm. hengellisistä ja sielullisista tekijöistä, ravitsemuksesta, mielekkäästä ja rakkaudellisesta elämäntavasta, Hildegardin luon­non­lää­ke­tie­tees­tä, yrteistä ja hoidoista. Tilaisuuksia on järjestetty eri puolilla maata. Ruotsalaisia, saksalaisia ja virolaisia Hildegard – harrastajia on osallistunut seminaareihin. Toimintaa johtaa vuosikokouksessa valittu hallitus. Alueellisia yhdyshenkilöitä on eri puolilla maata.

Hallitus

Seuran hallitukseen kuuluu Satu Liukkonen (puheenjohtaja) Kirkkonummelta, Oili Forsman (vara puheenjohtaja) Turusta, Anja Kaikkonen (hallituksen jäsen) Oulusta ja Arja Buri (hallituksen jäsen) Turusta.

Tulemme lisäämään tähän esittelyt jokaisesta/tämä osio on työnalla

Jul­kai­su­ja

Suomentamalla ja julkaisemalla Hildegard Bingeniläisen kirjoituksia seura pyrkii tavoitteeseensa tehdä hänen elämäntyötään tunnetuksi maassamme. Uusi käännöskirja on julkaistu noin parin vuoden välein. 

Hildegardin suurista teoksista on suomennettu Scivias ja Liber Divinorum Operum. Painopiste on ollut hengellisissä teoksissa. 

Vuoroaan odottavat mm. lääketiede ja lääkekasvit. 

Hildegard-näyttely on kiertänyt maamme eripaikkakunnilla. Näyttely sekä Hildegard-uutiset jäsenlehti, palvelevat samaa tarkoitusta.

Lau­lu­har­ras­tus­ta

Seuran yhteydessä on toiminut aktiivisesti kaksi lauluryhmää, Gloria-lauluryhmä Oulussa ja La Folia lauluryhmä Helsingissä. Lauluryhmät ovat harjoitelleet varhaiskirkon pyhää gregoriaanista laulua ja Idän kirkon kirkkoslaavi – lauluja. Äänenmuodostuksella on näissä lauluissa keskeinen merkitys. Konsertteja ja esiintymisiä on ollut lukuisissa kirkoissa eri puolilla Suomea. Lauluharrastus on laajentunut mm. seminaarien yhteydessä tapahtuneen laulunopetuksen kautta. Laulun positiivisista vaikutuksista terveyteen on tehty pilottiselvitys Oulussa.

Nyt lauluryhmillä ei ole toimintaa.


Ruoka- ja ter­veys­oh­jei­ta

Jäsenistön kokoontumisissa, seminaareissa sekä HU-lehden palstoilla on tutustuttu mm. spelttiin, fenkoliin, galangaliin jne. Spelttiä ei juurikaan tunnettu seuran toiminnan alkaessa eikä sitä ollut saatavana kaupoista. Nyt se on tuttu vilja koko maassa, sitä viljellään ja sitä on saatavana koko maassa.

Tutustu resepteihin


Kan­sain­vä­li­syys

Seura on osa kansainvälistä Hildegard-toimintaa ja kuuluu jäsenenä mm. Kansainväliseen Hildegard- seuraan Internationale Gesellschaft Hildegard von Bingen sekä saksalaiseen Offizielles Organ des Förderkreises Hildegard von Bingen. Teemme yhteistyötä ruotsalaisten ja virolaisten järjestöjen kanssa. Seurassa on jäseniä molemmista maista.

Hildegard-puoti

Seuran puodissa on myytävänä Hildegard-tuotteita sekä -kirjoja: Näin parantaa Jumala, Vanhenemisen taito, Läpimurto rakkauteen, Hildegard von Bingenin keittokirja, Terveysyrttejä luonnosta Hildegard Bingeniläisen mukaan, Takaisin elämään-paranemiseni syövästä sekä kaksi Hildegardin pääteosta jotka käsittelevät elämän arvoja ja merkitystä – kirja SCIVIAS – Tunne tiet ja Liber Divinorum Operum – Kirja Jumalan teoista. Yksityiskohtaiset tiedot tuotteista ja tilattavissa olevista kirjoista saa kyseisten osioiden alta.


Jä­sen­leh­ti

Seuran jäsenlehti Hildegard-Uutiset ilmestyy 3 kertaa vuodessa. Se kuuluu jäsenmaksuun, jonka suuruus on 25 € vuodessa. Lehti sisältää Hildegardin ohjeita eri elämänalueilta, hengellisiä kirjoituksia, seuran jäsenten mielipiteitä,kansainvälistä Hildegard-tietoa jne.


Seuran historia

Tämä osio on vielä työnalla.


Pyhän Hil­de­gar­din seura ry

c/o Satu Liukkonen Hirvitie 12 M

02400 Kirkkonummi

0400 843 103

satu.liukkonen@saunalahti.fi

© Pyhän Hildegardin seura. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tehty