10.1.2022

Hil­de­gar­din teoksissa tietoa luon­no­nil­miöis­tä ja luon­non­lää­ke­me­to­deis­ta

Hildegardin kirjoituksia saamistaan sanomista liittyen ilmestykseksi kätketyistä luonnonvoimista ja luon­non­lää­ke­ai­neis­ta. 

Parhaillaan kaikkialla maailmassa koronavirus ( Covid-19 ) leviäää ja näin yli 70- vuotiaana olen pysähtynyt ja kovasti mietin... 25 vuotta sitten olin mukana perustamassa Pyhän Hildegardin seuraa, jonka tarkoitus oli ja on yhä edistää Hildegardin saamaa sanomaa liittyen luonnonmukaiseen terveyteen, hengellisyyteen ja harmoniaan. 

Ensimmäisessä suomennetussa kirjassa Näin parantaa Jumala Hildegard (1098-1179) kertoo ihmisen yhteydestä elementtien kanssa: "Kaikki alkuaineet palvelivat ihmistä vapaaehtoisesti, sillä ne tunsivat, että hän on elämä, ne olivat myötämielisiä kaikkeen mihin hän ryhtyi ja vaikuttivat yhdessä hänen kanssaan niinkuin hän heidän kanssaan." 


"Alkuaineet ovat ihmiselle alistettuja. Kaikkea, mikä koskettaa ihmisten aikaansaannoksia, he harjoittavat toiminnassaan. Jos siis ihmiset kehittyvät keskenään sodassa, vihassa, kateudessa tai muissa syntisissä eripuraisuuksissa, niin myös elementit muuttavat toiseen vastakkaiseen vaikuttamistapaan sen, mikä koskee kylmyyttä ja lämpöä tai suurten purkausten, maanjäristysten ja tulvien tai muiden katastrofien muotoja".


 Ja edelleen Hildegard kuuli: "Alkuaineiden valituksen, niiden vapinan ja villin kirkunan, me alkuaineet emme pysty enää toimimaan ja täyttämään tehtäväämme, jonka Herramme on meille antanut, sillä ihmiset ajavat meitä niinkuin myllyssä ylös ja alas. 


Me, ilma ja vesi haisemme kuin rutto ja näännymme oikeudenmukaisuuden nälkään, ja Luoja vastasi: minä tulen puhdistaman teidät ja kutsun ihmisiä, kunnes he kääntyvät puoleeni. 


Nyt on ilma täynnä mädäntyneitä lehtiä ja ilma niin likaista, etteivät ihmiset uskalla enää suutansa avata. Kaikki alkuaineet ja jokainen luotu huutavat EI luonnon häpäisylle ja että ihmisparka on niin lyhyen elintilansa aikana noussut Luojaansa vastaan kun ymmärtämättömät eläimet ja kaikki luodut yhä edelleen pelossa ja nöyryydessä täyttävät Herransa lakeja. Siksi korottaa luonto kauhean valituksen ihmisen ylle." 


Näin liki 1000 vuotta sitten... panee miettimään täällä karanteenissa... onhan siihen nyt aikaa... 


Saadaanhan jo nyt tietoja, kuinka ilmasto on puhdistunut lentojen vähenemisen seurauksena koronaepdemian alussakin... 


Oulussa 3.4.2020 Heli Yrtti / Pyhän Hildegardin seuran perustajajäsen 


J.k. Pyhän Hildegardin seura ry:n toimesta on suomennettu mm. Kirja Jumalan teoista – Liber Divunorum Operum ja parhaillaan suomennetaan Physica-kirjaa, joka valmistunee huhtikuun lopussa. Nämä teokset Hildegard kirjoitti vuosina 1151–1158 ja niissä on tietoa luonnonilmiöistä ja luon­non­lää­ke­ai­neis­ta.© Pyhän Hildegardin seura. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tehty