10.12.2020

Hil­de­gar­din Physica-kirja

Esipuhe

Vuosi 2020 on ollut erilainen kuin kaikki aikaisemmat. Meillä on uusi elämäntilanne ja miten me toimimme sen puitteissa? Se mikä oli ennen normaalia, on nyt jotakin outoa. Seura on vuosien varrella suomentanut useita Hildegardin kirjoja ja nyt voimme iloita Hildegardin Physica-kirjan julkaisemisesta suomeksi.


Tämä kirja sijoittuu hyvin ajan henkeen. Siinä on Hildegardin näkemyksiä luonnosta ja sen luomista edellytyksistä ihmisen elämään.Hildegard kirjoitti jo aikanaan, että tulevaisuudessa hänen antamistaan ohjeista,tullaan keskustelemaan juuri meidän aikakaudellamme.


Hildegard itse kirjoitti: "Ihmisellä on itsellään vastuuteoistaan. Kun ihminen tekee oikeitat ekoja, ovat myös elementit oikeilla radoillaan, mutta kun ihminen tekee vääriä tekoja, joutuvat elementit ahdistaville teille. "Tämän näemme myös nyt ajassamme. Yhtäkkiä kaikki elementit- tuli,ilma,vesi jamaa- liikahtavat,kaikki elementit tullaan puhdistamaan.


Yksi ääni kuuluu yli koko maan piirin:"Te ihmislapset,te jotka maan päällä huudatte,kohotkaate kaikki,jotka olette maan piirissä. Myös ihminen on valo, kun
hän palvelee Jumalaa."


Kaikissa Hildegardin kirjoissa on yhteys luomakuntaan. Seuramme nyt julkaisemassa kirjassa,Physica, tämä asia tulee parhaiten ilmi. Physica-kirja on
yksi Hildegardin suurista teoksista.


Kiitämme kirjan suomentajaa,Riitta Mattilaa, joka Pyhän Hildegardin Seura ryn aloitteesta on tehnyt tämän vaativan käännöstyön suurella asiantuntemuk-sella.Kiitoksemme menevät myös kaikille Seuraa tukeneille ystäville.


Oulussa 10.joulukuuta 2020

Pyhän Hildegardin Seura ry
puheenjohtaja Terttu Kolivuori
© Pyhän Hildegardin seura. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tehty